jeugkamp  2013

Vol gooie moed weurdt der vertrokke noa ozze kampplaatsj, dit joar
ginge veer noa de blokhut in Budel. Volgens betrouwbare bronne,
bis te doon mit der ets....
Doa woare achteraaf de meininge euver verdeild.
Ein geweldige week hubbe veer gehad. Zoe wie eeder joar woar ut
lache giere brullen. Veur ut ierste in de geschiedenis is het zelfs geluk
um ein tent IN t geboew op te zitte, veur de neudige privacy van de
oudste meedjes.
Es ich teruk dink aan kamp 2012 komme der allein mer leuke
herinneringe boave. Ut eirste joar van michzelf es kampleidster. Ein
ganse verantwoording, gelukkig biegestange door ein gans team
vanvrijwillegers. Auch der Miel hubbe veer kinne euverhoale um
toch nog mer ein paar joar mit os mit te goan!
Naeve ozze gebroekelijke keukeprins en prinsessen houwe veer dit
joar eine nuuje keukeprins. De lekkersjte maaltijden wortte de kinger
en os natuurlijk veurgeschoteld.
Auch aan sjpelorganisatoren woar dit joar gein gebrek. Spelkes,
droppingen, etstochte, levend cluedo en vossejacht zunt mer inkele
onderdeile wat zich die week hubbe afgespeeld in Budel.
Afgepeigerd mer voldoan koamme veer noa die week weer heim. Ich
hoap dat de kinger net zo genoate hubbe van de kampweek es wie veer!
Toch is zoe ein week ein gans gereigel en georganiseer. Der kump
ontzettend veul bie kieke. Gelukkig zunt veer mit ein sjiek team,
vrouwluuj en manseluuj die zich ein week besjikbaar stille um t kinger van
os eige durp ein geweldige week te bezurrige.
Ich wil dan auch eederein dee op wat veur maneer dan auch hat
mitgewirrek aan t kamp bedanke!
Veer zunt alweer bezig mit t organiseren van kamp 2013.
Sjrief alvas in der agenda:
Kamp 2013 geit noa Haelen van zoaterdig..13 juli 2013. t/m
zoaterdig 20 juli 2013..
Jolanda Lebon