Jeugdkamp 2012

Het jeugdzomerkamp is intussen niet meer weg te denken. Zolang Club 77 bestaat is er een
jeugdzomerkamp. En even zolang is er een groep vrijwilligers die zich bezig houdt met de
organisatie hiervan. Er zijn nieuwelingen als ook uitvallers binnen deze groep.
Ik heb het moment bereikt om het stokje te gaan overdragen. Vele jaren met plezier eraan
gewerkt en nu komt de tijd dat anderen het roer mogen overnemen. Afgelopen jeugdkamp
is er al aan gewerkt. Er is iemand bereid gevonden die het van mij gaat overnemen. En niet
zomaar iemand. De persoon in kwestie wil kost wat kost ervoor zorgen dat Club 77 blijft
voortbestaan en zet zich volledig in om de bestaande, alsmede nieuwe activiteiten voor
deze groep te organiseren. Natuurlijk kan zij dat niet alleen. Een groep vrijwilligers heeft zij
om zich heen geschaard en zo kan Club 77 activiteiten organiseren voor de jeugd van Sjin.
En natuurlijk, nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Jolanda Lebon, onze voorzitter gaat het stokje van kampleider overnemen. Ik zal nog
aanwezig zijn om haar, daar waar gewenst, te assisteren. Dus op het komende kamp zal ik
aanwezig zijn, maar meer op de achtergrond. En nu is iedereen nieuwsgierig en wil weten
waar en wanneer dit kamp 2012 zich nu afspeelt. Wel nu, het heeft heel wat moeite gekost
om aan ieders wensen te kunnen voldoen.
Wij gaan van 30 juni 2012 tot en met 7 juli 2012 naar een locatie in Budel op kamp. Op veler
verzoek is dit de eerste week van de schoolvakantie. Dus ouders en kinderen, noteer deze
datum in de agenda. Wij maken er een feest van en nadere bijzonderheden volgen te zijner
tijd. Ik wens Jolanda veel succes hiermee toe.

Groet, Miel Schreurs