Geschiedenis

CLUB  GEBOEW

De lang gekoesterde wens van het bestuur van club 77 was nog niet in vervulling gegaan. Het zag gaarne een eigen home.
De realisatie van die zo lang gekoesterde wens bracht zoveel financiële offers met zich mee, dat van de plannen van een eigen jeugdhome moest worden afgezien.
Toch kon er een compromis gevonden worden. Er kon namelijk aan het bestaande Gemeenschapshuis bijgebouwd worden.

Het jeugdlokaal werd in november 1988 in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid werd ook het feit herdacht, dat 20 jaar geleden de Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul was opgericht.
De Huisvesting

La Baraque

De eerste activiteit van Club 77 ging van start op 11 januari 1970 in La Baraque, een voor Schin op Geul markant gebouw, waar zich het verenigingsleven afspeelde. Hier werden de ontspanningsbijeenkomsten gehouden, alsmede de wekelijkse disco-avonden. De geluidsapparatuur moest iedere wee in een wagentje naar de familie Franken gebracht worden, alwaar een en ander onder toezicht opgeslagen kon worden.
Huub Franken, beheerder van La Baraque, zorgde voor het goede verloop van de club-activiteiten.
Intussen waren de bewoners van Schin op Geul in de ban van een nieuw Gemeenschapshuis en dat zorgde voor de nodige gespreksstof. De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen had het FICO, Financieel Comite Gemeenschapshuis Schin op Geul opgericht.
Alle verenigingen werden bij de tot standkoming van dit gebouw betrokken.
Zo ook Club 77.

la_baraque_1974_600_x_396
Een nieuwe jeugdvereniging was in Schin op Geul geboren

Een nieuwe jeugdvereniging was in Schin op Geul geboren. Als snel werd er in juni/juli 1970 een bestuur gevormd en sinds die tijd vind je in de archieven steeds de tekst terug jeugdvereniging Club 77 opgericht op 11 januari 1970, als de datum van de eerste activiteit van de club.
Het heeft nog een hele poos geduurd voordat men in Schin op Geul kon spreken van maar één jeugdvereniging.
De reden was hiervan het bestaan van een andere jeugdvereniging. Het bestuur van Cub 77 Heeft er heel wat aan gedaan om tot een compromis te komen. Met de jeugd als troef in de handen van Club 77 is alles toch nog voor beide partijen tot een goed einde gekomen.
Vanaf medio 1973 kon men in Schin op Geul inderdaad spreken van één jeugdvereniging.
Ontstaan van de naam Club77

Regelmatig duikt de vraag op: Hoe is Club 77 aan haar naam gekomen? Welnu ondanks vele uren speurwerk in de archieven zijn wij er niet in geslaagd hierop een antwoord te vinden.
Ten einde raad zijn wij bij oude-leden en bestuursleden te rade gegaan en dat leverde het volgende verhaal op:

Schin op Geul had een jeugdvereniging genaamd ”Stichting Jeugdcentrum Schin op Geul” , opgericht bij notariële akte d.d. 14 November 1968. Eind 1969, begin 1970 heeft een groep jongeren pastoor Coenen benaderd en hem gevraagd iets te organiseren voor de jeugd. Maar dan wel iets waar zij bij betrokken werden, want zij wilden daarin hun inbreng hebben. Pastoor Coenen kwam al snel met een oplossing; een aantal ouders werd benaderd iets aan dit probleem te doen.

Spoedig bleek dat dit een goede greep was van de pastoor, want de ouders en de betrokken jeugd kon het zeer goed met elkaar vinden.
Er werd reeds gedacht aan de vorming van een nieuw bestuur.
Maar eerst moest er nog een naam gezocht worden.

 

In de jaren 70 was de jeugd zeer in de ban van een tv-serie genaamd ‘Seventy Seven Sunset Strip’ .
Al snel was men het eens over de nieuwe naam namelijk ‘Club Seventy Seven’ of wel club 77