Jeugdprinsenpaar 2011 prins niels iii en prinses fabiËnne

Prinsenproclamatie

9 januari 2011
Veer Prins Niels d’r derde. Graaf va Sjin, Hertog va Awt-Vallekeberg, Sjtröch, Kuiteberg.Vors va Sjuimer.
Opper-watterretje veur d’r doer va dit regeringsjaor, make, biegesjtange door mien Prinses Fabiënne en oze wieze road de noa kommende elf regele bekint.


Ten 1e:      Dat veer uch allemoal drie daag lank moche treffe hie in ozze narretempel ‘t Geboew.

Ten 2e:      Dat eederein van Sjin en umstreeke is oetgenudigd veur ozze receptie op vriedig 14 januari.

Ten 3e:      Dat ozze prinsewage getrokke weurd door eine hieele sjieke tractor.

Ten 4e:      Dat der Marco  miene ponny, hieel effe zonder mich mot.

Ten 5e:      Dat ut waer mit der optoch good weurd, zodat geine der euver noa hoaf te dinke of er waal of neet door geit.

Ten 6e:      Dat miene pap zich dit joar nieks aantrik van de groate carnavalsvereiniging mehr mit mich oerelank polonaise geit loape.

Ten 7e:      En dat mien mam die ein echte sjinse is, ins leit zeen wie geweldig veer hie in Sjin carnaval kinne viere.

Ten 8e:      Dat ut Chantal en Jolanda dit joar altied ein goodgevuld EHBO koffer bie zich hubbe.

Ten 9e:      Dat os kampioensteam van de D2 neet allein sterre zint op de wei mer dat die zich auch mit de carnaval gedrage wie echte kampioene.

Ten 10e:    Dat der Club nog heil erg lang leuke dinger veur os kinger  blief organisere.

Ten 11e:    Tot sjlot wil ich mien auwersj, de auwersj van mien Prinses en ‘t commite van de watterretjes bedanke dat zie os hubbe oetgekoaze es nuuj Jeugdprinsenpaar va 2011.

Gegaeve in Sjin op Zondig 9 januari 2011.
Prins Niels der derde, biegesjtange door Prinses Fabiënne en der Wieze Road.


Aafsjeidswoord Prins Niels III

't Waor zóndigmörge.
Ich woord wakker en zei taege mien awwersj: ich höb inke pien in mien kneeje. Miene pap zei toen: dat kint neet want doe mós väöl polonaise loupe vandaag.
Ich sjnap’te ‘t neet, ich keek en zei waorum? Ze begóste te lache en ich zei: neet waor, ich waer toch gein prinses? En mien awwersj lachte nog miè. Jaowaal zeie ze en ich vloog ze um d’r nak. Ich kós’t nog neet geluive tot ‘t Jolanda mich belde en zei dat ’t woar waor.
Ich dansde durch de ganse kamer! 't ‘s Middigs zoot ich bie d’r Raod van Elf en nerve dat ich haw…
Toen kaom ‘t moment van ‘t nuuje prinsepaar. Ich bin toen metein nao d’r euverkant gerend en zoog toen dat d’r Niels miene prins waor. ‘t Chantal Gerekens haat ós gehólpe mit umkleije en die mevrow zei: Wat zint die twiè röstig. Toen ginge veer nao ‘t clublokaal.
Op de buuhn sjtóng eine totempaol en dao mós’te veer in.
In d’r zaal waor ’t sjtil. Toen sjpróng d’r Niels d’roet en toen ich. Veer höbbe nog ein sjoan zitting gehad en auch nog väöl polonaise geloupe.
Toen kaom de recepsie. Wat väöl luuj waore dao, en väöl kado's!
Sjiek vóng ich ‘t dat de sjötterie ein serenade veur mich kaom bringe.
Veur höbbe nog väöl gedans en gesjprónge.
Veer höbbe nog get zittinge en recepsies gehad, die waore allemaol aeve gezellig. Veer zint auch op ziekebezeuk gewaes mit d’r René (d’r pap van d’r prins) en ‘t Jolanda.
't Zondigs d’r 13e febrewari waore veer oetgenuèdigd bie de Blauw Sjuut in Hèèle; dat waor erg sjiek veural op de sjuut sjtaon.
De waek d’r nao ginge veer nao Talent en toen veer heim kaome haw de buurt gans verseerd. ‘t Hoes waor mit lempkes en sjlingers en greun verseerd en zelfs 2 paersjköp die d’r Michel Rikers gemak haw waore aan ‘t hoes.
's Aoves ginge veer nao A ge Pannes, dat waor gezellig en sjiek.
6 Mièrt ‘t 'sjmörges nao de mès, daonao nao heim.
Dao wachte op d’r wage wat sjpannend waor. Dao kaom d’r wage en de buurt haw nog ‘t ganse plein verseerd dat waor allemaol gans sjiek.
Wat eine sjieke wage. D’r Niels en d’r Raod van Elf waore aan ’t sjpringe en ‘t zinge.
Geweldig!
D’r optoch toen in Sjin, geweldig. Veer höbbe väöl sjpas gehad.
D’r daag daonao nao Valkeberg, dat waor auch leuk.
Mè ‘t sjoanste waor d’r optoch in Sjin.


Dondersdag hebben veer het shoolcarnaval gehad. Vrijdags woar het sleuteleuverdracht in Vilt, s avonds disco. Zaterdaeg hebbe veer nummers moeten uetdelen. De groate dag kondige zich met heeeeeeeel schoen weer aen, wat ooch het gans weekend woar. Zondag morgen sint veer samen noa de kirk geweest. Woa noa ich heel gauw noa huis moest de hele sjieke prinsewagen mich kom ophoalen, en samen mit de jeugdraod sint veer de prinses fabienne gaon opgehaald. Waarna we een hele sjieke optocht gehad.
Maandag zint veer noa Valkenburg geweest in de groate optocht mit gegange.
Carnavalsdindag viel mich heel erg zwaer, want veer moesten afscheid nemen van de carnaval. Ich kos geen woerd uitbrengen bij het afscheidswoord, bij a gen Panes.
Ich, wil ouch mien prinses Fabienne bedanken en heur ouders veur de super leuke Carnavalstied wat veer same gehad hebbe.
En es Letse wil ich Jolanda en ’t Chantal, pap en mam, en zusje Kyra dat mien dansmarietje was, de luu uut de straat vuur het versieren van het huis, en vuur de kadoos en evenlopen wat ich gekregen heb. Dees luu wil ich allemaal bedanken.
En ich wil de nieuwe prinsenpaar ooch soon ene schone carnavalstied toe wunsche.

3x alaaf
Prins Niels III