Jeugdprinsenpaar 2010 prins nick i en prinses noah

 


Proklammasie 2010
 

Veer, Prins Nick d’r ièsjte. Graaf va Sjin, Hertog va Auwt-Vallekeberg, Sjtröch, Kuiteberg, Vors va Sjoanbron.
Opper-Waterretje veur d’r doer va dit regeringsjaor, make , biegesjtange door mien Prinses Noah en oze wieze raod de noe kómmende elf reigele bekint.

Ten 1e: Dat veer uch allemaol drie daag lank maoge treffe in oze Narretempel ‘t Geboew.

Ten 2e: Dat eederein van Sjin en umsjtreke oetgenuedigd is op oos receptie op vriedig 15 jannewarie.

Ten 3e: Dat oze Wieze Raod dit jaor extra veurzichtig môt zeen op hun nuuj capes.

Ten 4e: Dat d´r dit jaor gein luuj langs d´r kant sjtunt mit d´r optoch meh allemaol mit ôs mitlaupe.

Teb 5e: Veer haupe dat ´t kirkbesjtuur dit jaor waal de raekening van de verwerming haet betaald zoadat de carnavalsmès gewoon in de kirk is.

Ten 6e: Dat jekerein, groat en klein, mit ôs kump sjpringe op d´r vriedig veur de carnaval op oze carnavalsdisco.

Ten 7e: Dat ze veur ôs juus zoa eine sjoane carnavalswage höbbe oetgezôch es ´t vurrig jaor.

Ten 8e: Es dochter van eine echte Viking ziet carnaval mich in ´t blood.

Ten 9e: Es ich auwt genoeg bin dan bijj ich mich aan um d’r tractor van ´t jeugprinsepaar te besjture.

Ten 10e: Dat de Club in 2010 al 40joar besjteit en dat dizze club nog minimaal 40 jaor môt blieve besjtaon.

Ten 11e: Tot sjlot wil ich mien auwesj, de auwesj va mien Prinses en ’t Commitee van de Waterretjes bedanke dat zie os oetgekaoze höbbe es nuuj Jeugprinsepaar van 2010.

Gegaeve i Sjin op 10 jannewarie 2009
Prins Nick d’r Ièsjte, biegesjtange door Prinses Noah en d’r Wieze Raod.


Prinselaria

 

11. Van Prins Nick en Prinses Noah vilt vanalles te vertelle, behalve dat ze derzelfde hobbie höbbe. Nick voetbalt al vanaaf zie 6e laevesjaor, Noah hat dat auch gedaon meh geit noe allein nog mer kieke nao haor breurke Keanu.

10. Nick hat nog mie hobbies: trompet sjpele bie de fanfaar en ‘t jeugorkes en tractors. Um tractor te vaare is hae nog te jonk, meh dat kump nog waal. Ziene Pap hauw vreuger precies dezelfde hobbies: muziek make en bie d’r Wiel in d’r pratsj laupe. Prins Nick is bienaoh altied boete te vinge meh es hae binne is kiek hae gaer nao informatieve programma’s op d’r tillevisie: Discovery Channel en Animal Planet zunt zien favoriete.

9. Prins Nick en Prinses Noah höbbe prinselikke (veur)auwesj: Pap Raymond en opa Jan van Weersch van Prins Nick waore vreuger auch Prins bie de groate Waterratte. Pap Michel is auch Prins gewaes en waor auch bie de Sjin Vikings, sjuus wie groate Prins Martijn 1.

8. Prinses Noah haet noch miè hobbies: skeelere, paerdrieje, jage en zie is auch reigelmaotig achter d’r kompjoeter te vinge. Ze hat nog eine hobbie: same mit de Mam geld oetgaeve: Winkele dus….

7. Veer weite zeker dat d’r Prins genog ruimte mak es hae veurop in de polonaise löp, hae hat namelik’t postuur van zien Pap en dae duujt durch wie eine tractor.

6. Eine tractor löp op diesel en daorum hat Prinses Noah häöre hond zoa geneumd: Diezel. Ze haet auch nog eine dwergpappegaai en dae heisj voloet “Olle Euro Loodvrij”

5. D’r Pap van Prins Nick sjpeelt de trompet op alle hits van de Sjinse Oud Prinse. Die Oud Prinse meine dat dat sukses kump durch hunne zank en filmkes meh dat is gaar neet waor!! Dat kump durch dat sjoan geträöt van d’r Raymond in die Belzje studio. De groate Waterratte weite noe bienaoh zeker dat de Pappas Raymond en Michel es ze de kans kriege wir op de bühn stjunt mit de Oud Prinse.

4. De Mamma’s van Prins Nick en Prinses Noah zunt alletwiè import-maedjes, die zunt destieds ontveurd oet Klumme en oet Mhaer… Veer höbbe dao toen nog subsidie op gekrege!

3. Prins Nick woont in Sjuèmer, in de Eikendergats. Vlak bie de Geul dus. Prinses Noah woont in Sjtröch. De Prinsewach môt dit jaor dus get kilometere make meh gelökkig liegke e paar cafe’s op de route.

2. D’r Pap van Prins Nick hoof sinds e paar jaor neet miè te wirreke, hae is namelik bie de gemeinte Vallekeberg begonne. D’r Pap van Prinses Noah wirk bie Talentino. D’r Raymond hat d’r Michel belaof dat hae ‘t graas in de baende kort hilt zoadat d’r Michel binnedurch nao heim kint sjtrompele en neet euver d’r Riekswaeg hoof te trampele.

1. D’r Prins Nick kint mit de boot van de groate Oud Prinse via de Geul sjtruimopwaarts nao heim gebrach waere, es dat nuèdig zou zeen.

alaaf